......ஓம் நமசிவாய......
வழிப்பாட்டு நேரம்
காலை 10.00 - 12.00
மாலை 05.00 - 08.00

செம்பாக்கம் ஊராட்சியில் உள்ள பிற திருக்கோயில்கள்

அருள்மிகு லட்சுமி நாராயணப் பெருமாள் திருக்கோயில்
அருள்மிகு பைரவர் திருக்கோயில்
அருள்மிகு செல்லியம்மன் (காளி) திருக்கோயில்
அருள்மிகு சப்தகன்னியர்கள் திருக்கோயில்
அருள்மிகு துர்க்கை அம்மன் திருக்கோயில்
அருள்மிகு வேண்டவராட்சியம்மன் திருக்கோயில்
அருள்மிகு செங்கேனியம்மன் திருக்கோயில்
அருள்மிகு நாகசந்நதி அம்மன் திருக்கோயில்
அருள்மிகு நாககன்னி அம்மன் திருக்கோயில்
அருள்மிகு கங்கையம்மன் திருக்கோயில்
அருள்மிகு எல்லையம்மன் திருக்கோயில்
அருள்மிகு வரசித்தி விநாயகர் திருக்கோயில்
அருள்மிகு சுந்தர விநாயகர் திருக்கோயில்
அருள்மிகு செங்கழனி விநாயகர் திருக்கோயில்
அருள்மிகு சிந்தாமணி விநாயகர் திருக்கோயில்
அருள்மிகு கற்பக விநாயகர் திருக்கோயில்
அருள்மிகு சொக்க விநாயகர் திருக்கோயில்
அருள்மிகு அழகு விநாயகர் திருக்கோயில்
அருள்மிகு இராச விநாயகர் திருக்கோயில்
அருள்மிகு வல்லப விநாயகர் திருக்கோயில்
அருள்மிகு செல்வ விநாயகர் திருக்கோயில்
அருள்மிகு காசி விநாயகர் திருக்கோயில்
அருள்மிகு குமார தேவர் மடம்
அருள்மிகு நால்வர்கள் மடம்
அருள்மிகு சித்தர் பொன்னம்பல சுவாமிமடம்
அருள்மிகு குளக்கரை விநாயகர் திருக்கோயில் (பழுதடைந்துள்ளது)
அருள்மிகு நடுத்தெரு பஜனை கோயில்
அருள்மிகு வடக்குத்தெரு பஜனை கோயில்
அருள்மிகு மேட்டுத்தெரு பஜனை கோயில்
அருள்மிகு அகத்தீசுவரர் திருக்கோயில், அச்சரவாக்கம்.
அருள்மிகு பெருமாள் திருக்கோயில், அச்சரவாக்கம்.
அருள்மிகு விநாயகர் திருக்கோயில், அச்சரவாக்கம்.
அருள்மிகு விநாயகர் திருக்கோயில், செட்டிபட்டு ராமய்யன்குப்பம்.