......ஓம் நமசிவாய......
வழிப்பாட்டு நேரம்
காலை 10.00 - 12.00
மாலை 05.00 - 08.00

அருள்மிகு சம்புகேசுவரர் திருக்கோயில் பாடல்கள்

செம்பாக்கம் அருள்மிகு சம்புகேசுவரர் இறைபணிமன்ற அழகாம்பிகை ஆதீனம் சிவமய பீட ஆதீனகர்த்தர் லட்சக்கவியோகி அருட்கவியரசு சீர்வளர்சீர் தேவி கருமாரிதாச சுவாமிகள் வழங்கிய பாடல்கள்
செம்பாக்கம் அருள்மிகு சம்புகேசுவரர் இறைபணிமன்ற அழகாம்பிகை ஆதீனம் சிவமய பீட ஆதீனகர்த்தர் லட்சக்கவியோகி அருட்கவியரசு சீர்வளர்சீர் தேவி கருமாரிதாச சுவாமிகள் இயற்றிய செம்பாக்கம் திருக்கோயில் பஞ்சமூர்த்திகள் நாமாவளி
அருட்கவியரசு சீர்வளர்சீர் தேவி கருமாரிதாச சுவாமிகள் அருளிச்செய்த செம்பாக்கம் அருள்மிகு அழகாம்பிகை கவசம்
திருஞானசம்மந்தப் பெருமான் அருளிச்செய்த கோளறு திருப்பதிகம்
நவக்கிரக தோத்திரம்